no-img
تحقیق یار

انجام آمار و spss


تحقیق یار

صفحه جدا

انجام آمار و spss


SPSS

 

انجام آمار و SPSS

ما انجام پروژه تحقیقاتی را برای دانشجویانی که با آمار و مطالعات میدانی و نرم افزارهای تحلیل داده سروکار دارند، به ویژه دانشجویان مدیریت، ساده کرده ایم. اگر شما فصل های اول و دوم رساله یا پایان نامه تان را نوشته اید، اما برای انجام تحلیل های تخصصی آماری (فصل های سوم و چهارم) مشکل دارید، به جای درستی آمده اید.

کافی است فرم زیر را پر کنید و با همکاران ما در بخش آمار در تماس باشید.

 

  • مثال: 40 روز
  • انواع فایل های مجاز : zip, rar.
    به صورت فایل زیپ شده ارسال کنید
  • 10 + 7 =