no-img
تحقیق یار

حقوق بشر


تحقیق یار

صفحه جدا

حقوق بشر


حقوق بشـــــــــر

حقوق بشر رشته‌ای میان رشته‌ای و نوپا محسوب می‌گردد كه به بحث درباره حقوق مختلفی كه انسان در حوزه‌های مختلف از جمله مدنی و سیاسی (مثل حق حیات، حق آزادی عقیده) و اقتصادی و اجتماعی (مثل حق كار ، حق آموزش ، حق تامین اجتماعی) می‌پردازد. برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380 اقدام به برگزاری آن نمود و اكنون دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و مفید قم نیز در این رشته دانشجو می‌پذیرند. ویژگی میان رشته‌ای بودن آن سبب می‌گردد كه به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی نگریسته نشود و رویكردهای جامعه شناختی، فلسفی ، فرهنگی ، سیاسی و … نیز مورد توجه قرار گیرند و بین‌المللی بودن آن نیز از ویژگی‌های دیگر این رشته می‌باشد كه به دلیل جهان شمول بودن، اعتباری بین‌المللی یافته است.
علاقه‌مندان این رشته علاوه بر تدریس در دانشگاه‌ها و مراكز مختلف آموزشی به انجام امور پژوهشی در مراكز تحقیاتی و به ویژه مركز پژوهش‌های مجلس ، مركز پژوهش‌های نهاد ریاست‌جمهوری ، مركز توسعه قضایی قوه‌‌ قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر این، مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر كار افرادی دارد كه قصد دارند در حرفه وكالت یا قضاوت وارد شوند و به طور كلی بر دیدگاه افراد در زندگی شخصی آن‌ها تاثیرات مثبتی بر جای می‌گذارد .