no-img
تحقیق یار

حقوق خصوصی


تحقیق یار

صفحه جدا

حقوق خصوصی


حقوق خصوصی

 

حقوق خصوصی از قدیمی‌ترین رشته‌های دانش حقوق و اساس بسیاری از رشته‌هایی است كه در سال‌های اخیر به دلیل توسعه این دانش در نظام آموزشی رسمی كشور به عنوان رشته مستقل تدریس می‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلی در تقسیم‌بندی كلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق‌عمومی تقسیم می‌شود.

بر پایه این تقسیم‌بندی كلیه رشته‌های مرتبط با حقوق داخل كشور در یكی از دو گروه فوق قرار می‌گیرند ، بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل كلیه‌ی رشته‌هایی است كه قواعد حقوقی مورد بحث در آن‌ها روابط اشخاص جامعه با یكدیگر را تنظیم می‌كند و حقوق‌عمومی تنظیم كننده روابط متقابل اشخاص و دولت‌ها با یكدیگر است. در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی دانشگاه‌های كشور به طور كلی به دو حوزه‌ی حقوق مدنی و حقوق تجارت مربوط هستند هر چند واحدهای درسی دیگری نیز در این رشته تدریس می‌شود ولی تاكید اصلی بر آموزش حقوق مدنی و حقوق تجارت در سطوح پیشرفته و تطبیقی است.

گرایش های اصلی حقوق خصوصی عبارتند از:

 • متون حقوقی
 • متون فقه
 • حقوق مدنی
 • حقوق تجارت
 • آئین دادرسی مدنی
 • اگر دانشجوی حقوق خصوصی هستید، می توانید برای مشاوره و انجام پایان نامه یا نگارش مقاله فرم زیر را پر کنید:

 • مثال: 40 روز
 • انواع فایل های مجاز : zip, rar.
  به صورت فایل زیپ شده ارسال کنید
 • 11 − 2 =