no-img
تحقیق یار

حقوق محیط زیست


تحقیق یار

صفحه جدا

حقوق محیط زیست


حقوق محیط زیست

یکی ازجوانترین و مهم ترین شاخه های حقوق عمومی است. اهمیت این رشته بیشتر از این جهت است که باحیات و سلامتی انسان ،بطور مستقیم ارتباط دارد. بدین لحاظ که حقوق محیط زیست هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی جایگاه ویژه وارزنده ای دارد.این رشته و دامنه آن درحال گسترش است.از آنجاکه مشکلات زیست محیطی به عنوان معضل بین المللی در تمامی جوامع مطرح میشود، بی شک تلاشهای مشابه و یکسانی در سطح جهان برای مبارزه با این مشکلات در جریان است که به تکنیکی بودن حقوق محیط زیست وحفظ استانداردهای خاص در مورد اندازه گیری علمی آلودگی هوا و سایرآلاینده ها اشاره کرده است. بطورکلی حقوق محیط زیست (Invironmental law)عبارتست از مجموعه ای قواعدی که درارتباط باحفظ محیط زیست و روابط انسان و محیط باشد. حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان سلسله ای از قواعد عرفی و قراردادی بین المللی از جدیدترین وگسترده ترین شاخه های حقوق بین الملل عمومی است که جهت تنظیم روابط تابعان حقوق بین الملل درزمینه حفاظت ازمحیط زیست ایجادشده است.