no-img
تحقیق یار

عقد قرار داد پژوهشی


تحقیق یار

صفحه جدا

عقد قرار داد پژوهشی


photo_2016-08-04_16-59-23

روند عقد قرار داد در تحقیق یار

تحقیق یار همه سفارشات دانشجویان را در قالب قراردادهای پژوهشی تنظیم کرده و هر یک از طرفین ذی نفع قرارداد، نسخه ای از آن را در اختیار دارند. این تمهیدات با هدف احترام به حقوق مشتریان گرامی و در جهت قانون مندسازی فرایند انجام سفارشات صورت می گیرد تا طرفین در سایه حقوق مدنی، با آسودگی و اطمینان خاطر بیشتری عمل نمایند. طبق این تمهیدات، بعد از تصویب موضوع و تعیین مجری طرح پژوهشی، قراردادی سه طرفه فی ما بین موسسه، مجری طرح و سفارش دهنده منعقد می گردد که براساس آن طرفین متعهد می گردند مطابق مفاد قرارداد عمل کرده و بر رعایت حقوق همدیگر در همه حال پایبد باشند.

این قرارداد در سه بند شامل تعهدات موسسه، تعهدات مجری طرح و تعهدات کارفرما، تنظیم شده است که می بایست بعد از توافق به امضاء طرفین برسد. طبق این قرارداد موسسه و مجری طرح متعهد می گردند تا سفارشات دانشجویان عزیز را طبق مفاد قرارداد و در زمان مقرر به انجام برساند. همچنین کارفرما یا سفارش دهنده نیز متعهد می شود تا مطابق مفاد قرارداد عمل کرده و با مساعدت های خود، زمینه مدیریت بهینه فرایند انجام طرح را فراهم سازد.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت حقوق دانشجویان عزیز و حفظ حریم خصوصی آنها، این قرارداد محرمانه تلقی گردیده و بعد از اتمام طرح و تایید طرفین منسوخ خواهد شد.

جهت ثبت سفارش انجام پایان نامه یا رساله، نگارش و اکسپت مقاله پژوهشی، و یا انجام پروژه آماری یا ترجمه تخصصی، لطفا فرم زیر را پر کنید .

 

  • مثال: 40 روز
  • انواع فایل های مجاز : zip, rar.
    به صورت فایل زیپ شده ارسال کنید
  • 8 − 7 =