no-img
تحقیق یار

حقوق اقتصادی

tahghighyar@gmail.com / ۰۲۱-۶۶۵۶۵۴۱۸ - ٦٦٥٦٤٥٧٦


انجام پایان نامه حقوقانجام پایان نامه مدیریت

تحقیق یار

صفحه جدا

حقوق اقتصادی


تحقیق یار

حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی بر دو محور تاكید دارد

 1ـ تاكید بیش‌تر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات: در این گرایش قوانین و مقرراتی كه با حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی ارتباط بیش‌تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند از جمله این حوزه‌ها حقوق بیمه،‌ حقوق مالكیت‌های صنعتی، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و … است.
2 ـ تحلیل و تجزیه اقتصادی قوانین: در گرایش حقوق اقتصادی ، قوانین و مقررات از منظر اقتصادی بررسی می‌شوند. تشخیص مبانی و آثار اقتصادی قوانین به قانون‌گذار و حقوق‌دانان كمك می‌كند كه قوانین را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب یا اصلاح یا تفسیر كنند.

حقوق مالی-اقتصادی

هدف این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاستهای مالی – اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگرکشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.