no-img
تحقیق یار

مقاله رایگان، مقاله حقوق، مسولیت کیفری، سن مسولیت کیفری، مجازات.کنوانسیون حقوق کودک،انجام پایان نامه حقوقانجام پایان نامه مدیریت

تحقیق یار
محصولات جدید تحقیق یار در راه اند.
[cycloneslider id="218-3"]

ادامه مطلب

ZIP
  سن مسئوليت كيفری درحقوق
zip
2 شهریور 1395

  سن مسئوليت كيفری درحقوق


 

 

كودكان در پايين تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندكه مسئوليت زيرپا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد . اين مفهومی است ضمنیاز آنچه كه شايد بارها دركنوانسيون حقوق كودك به آن اشاره شده است . دراين كنوانسيون ازكشورهای عضو فرانسه شده است كه حداقلی را درسن كودكان تعيين كنندكه پايين تراز آن حداقل ،كودك مشمول قانون مجازات كيفری نيست اما كنوانسيون سن ويژه ای را مشخص نكرده و بنابراين اصل اين سن دركشورهاي مختلف متفاوت است . در واقع دراصل يك كنوانسيون قيد شده كه قبل از 18 سالگي فردكودك محسوب مي شود اما اين اختيار را به قوانين داخلی داده ست كه براساس اختياراتشان سن قانونی تعيين كنند . البته در مورد اعدام ، اعدام كودكان زير 18 سال را ممنوع كرده است . اما درمورد مجازات حبس كودكان سن خاصی  مشخص نكرده است و آن را به قوانين داخلی  واگذار نموده است كه اين امردركشورهای مختلف متفاوت است و كشورها از يك سن و قاعده خاص پيروی نمی كنند .

می توانید با وارد کردن ایمیل خود در باکس زیر اصل مقاله را در ایمیل تان داشته باشیدموضوعات :
محصولات رایگان

درباره نویسنده

تحقیق یار 97 نوشته در تحقیق یار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید