no-img
تحقیق یار

آمار و SPSS - راهنمای کاربردی تحقیقات آماری


تحقیق یار

ادامه مطلب

PDF
آمار و SPSS – راهنمای کاربردی تحقیقات آماری
pdf
1 خرداد 1396
8 مگابایت
99,000 ریال
99,000 ریال – خرید

آمار و SPSS – راهنمای کاربردی تحقیقات آماری


 

امروزه بسیاری از دانشجویان، اساتید و محققان دانشگاهی، برای انجام تحقیقات خود، نیازمند اطلاع از مفاهیم پایه آمار و روش کار کردن با نرم افزارهای آماری اند. یکی از این نرم افزارها که به خوبی توانسته است جای خود را در میان کاربران نرم افزارهای آماری باز کند، spss است. وسعت عملکرد و ظرفیت و قدرت نرم افزار spss باعث شده تا بسیاری از محققان و کارشناسان رشته های دانشگاهی، برای انجام پروژه های آماری و تحلیل داده های میدانی شان، از این نرم افزار بهره بگیرند.

موضوع کتاب حاضر، آموزش تحقیقات آماری با تکیه بر نرم افزار spss است. نویسنده تلاش کرده است ضمن معرفی مفاهیم و مباحث اصلی آمار، نرم افزار spss و روش کار با آن را به صورت عملی و کاربردی آموزش دهد. به همین منظور، تلاش شده تا مباحث کتاب، حتی الامکان با زبانی ساده و در عین حال با رعایت جنبه های تخصصی ارائه شود. هدف از این کتاب معرفی نرم افزار spss به گونه ای است که کاربران در هر سطحی از دانش آماری و کامپیوتری كه هستند، قادر باشند برای سوالات خود، پاسخ های مناسبی دریافت نمایند و به آسانی بتوانند از روندهای آماری مناسب استفاده نمایند. در عین حال، برای آشنایی بیشتر کاربران، در فصل های مختلف کتاب، تمرین های عملی متنوعی در نظر گرفته شده است.

 

در این کتاب می آموزید:

  • آشنایی با نحوه نصب نرم افزار و شروع کار با spss
  • آشنایی با مفاهیم اصلی آمار و تمایز آمار توصیفی و استنباطی
  • ترسیم جدول توزیع فراواني و نمودار مناسب براي انواع داده ها
  • محاسبه و تفسیر مقادیر استاندارد شده متغیرها و نحوه تهیه گزارش
  • گروه بندی داده ها بر اساس متغیرهای کمی و کیفی
  • روش های تهیه جدول فراوانی
  • مقایسه میانگین ها و آنالیز واریانس
  • مفهوم روایی و پایایی و تحلیل داده های پرسشنامه
  • روش آلفای کرونباخ در پایایی پرسشنامه
  • بررسی و آزمون نرمال سازی داده ها

 درباره نویسنده

تحقیق یار 104 نوشته در تحقیق یار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید