no-img
تحقیق یار

بررسی جرم آدم‌ربايی و گروگانگیری از منظر حقوق جزا و جرم شناسیانجام پایان نامه حقوقانجام پایان نامه مدیریت

تحقیق یار
محصولات جدید تحقیق یار در راه اند.
[cycloneslider id="218-3"]

ادامه مطلب

DOC
بررسی جرم آدم‌ربايی و گروگانگیری از منظر حقوق جزا و جرم شناسی
doc
27 تیر 1395

بررسی جرم آدم‌ربايی و گروگانگیری از منظر حقوق جزا و جرم شناسی


شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايی است . تحت شرايطی آدم ربایی میتواندبعنوان يك بزه بين‌المللی و به عنوان يك جرم سياسی مورد بررسی قرار گيرد و ربودن افراد يكی از مصاديق جرائم عليه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعريف آدم‌ربايی میتوان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصی از مكانی به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء” امروزه ديگر نمی‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار می‌گيرند. در حقوق كيفری ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 اين قانون به جرم آدم‌ربايی اين سوال مطرح می‌شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟

 

می توانید با وارد کردن ایمیل خود در باکس زیر اصل مقاله را در ایمیل تان داشته باشیدموضوعات :
محصولات رایگان

درباره نویسنده

تحقیق یار 97 نوشته در تحقیق یار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید