no-img
تحقیق یار

خدمات پروپوزال


تحقیق یار

صفحه جدا

خدمات پروپوزال


نوشتن پروپوزال، اولین گام در جریان انجام هر تحقیق به شمار می آید.
مخصوصا دانشجویانی که تصمیم به نگارش پایان نامه و رساله دارند، ابتدا لازم است پروپوزال تحقیق شان را آماده کنند.
آماده کردن پروپوزال، مسائل و مشکلات خاص خودش را دارد؛
باید موضوع مناسب و جدید و غیرتکراری داشته باشید؛
باید همه بخش های فرم پروپوزال را بشناسید و به دقت پر کنید؛
باید از تکراری نبودن موضوع تان در سایت هایی مثل ایران داک مطمئن شوید؛
باید بعد از اظهار نظر اساتید، مجددا پروپوزال تان را اصلاح و تکمیل نمایید
باید در انتهای کار، پروپوزال را در سایت ایران داک ثبت نمایید؛
و غیره …
اگر شما هم درگیر نوشتن پروپوزال هستید، این خدمات ویژه شماست.
ما در این خدمات، همه نیازها و لوازم و شرایطی که شما برای آماده سازی، نگارش، اصلاح و ثبت نهایی یک پروپوزال عالی نیاز دارید را پیش بینی کرده ایم.

544556587871